Organizacja

Władze i ich kompetencje

Zgromadzenie Wspólników: 

Gmina Kolbudy, reprezentowana przez Wójta Gminy Kolbudy

Całość udziałów Spółki należy do Gminy Kolbudy

 

Rada Nadzorcza:

Jarosław Bogdan Falkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Litwin

Piotr Maciej Ignatiuk

 

Zarząd:

Zarząd jednoosobowy.

Prezes Zarządu – Krzysztof Hypki