Załatwianie spraw

Tryb załatwiania spraw

Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy Sp. z o.o. realizuje przede wszystkim zadania określone w następujących aktach prawnych:

-        ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

-        ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach,

-        Uchwała nr XXIX/279/2017 Rady Gminy Kolbudy z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolbudy.

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.