Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 EURO na dostawę paliwa (oleju napędowego) do pojazdów Zamawiającego.

  1. Ogłoszenie o Zamówieniu (pobierz)
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pobierz)
  3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – dokument edytowalny (pobierz)
  4. Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór Umowy (pobierz)


2019-01-31
Zmiana ogłoszenia (pobierz)
SIWZ po zmianie (pobierz)

2019-02-07
Informacja z otwarcia ofert (pobierz)

2019-02-08
Informacja o wyniku postępowania (pobierz)

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.