Przetarg nieograniczony na: Dostawa pojazdu ciężarowego typu „hakowiec”, z zabudową śmieciarki wciąganej hakiem oraz posypywarki z pługiem wciąganej hakiem, z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego

Ogłoszenie (plik pdf)

SIWZ (plik pdf)

Załącznik nr 2 - specyfikacja dostawy (plik docx)

Załącznik nr 2 - specyfikacja dostawy (plik pdf)

Załącznik nr 6 - istotne postanowienia umowy (plik pdf)

 

2019-05-10
Wyjaśnienia SIWZ (plik docx)
Załączniki nr 1-5 do edycji (plik docx)
Załącznik 2 - specyfikacja dostawy (plik docx)
Bilans na I kwartał 2019 (plik pdf)
RZiS za I kwartał 2019 (plik pdf)
Sprawozdanie finansowe 2018 (plik pdf)
Zestawienie lesingów (plik pdf)
Zestawienie należności i zobowiązań bilansowych (plik pdf)

2019-05-13
Wyjaśnienia SIWZ (plik pdf)
Załącznik 2 - specyfikacja dostawy (plik docx)

2019-05-14
Wyjaśnienia SIWZ (plik pdf)
Umowa in house (plik pdf)

2019-05-15
Wyjaśnienia SIWZ (plik pdf)

2019-05-17
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf)

2019-05-30
Informacja o wyniku (plik pdf)

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.