Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą oraz sukcesywne dostawy soli drogowej dla potrzeb zimowego utrzymania dróg, chodników i innych terenów

Pełna treść (plik pdf)

Informacja o wyborze ofert (plik pdf)

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.