Ogłoszenie o Zamówieniu: Świadczenie usługi zimowego utrzymania chodników, ciągów pieszorowerowych i innych terenów na obszarze Gminy Kolbudy

Ogłoszenie (plik pdf)
SIWZ (plik pdf)
Zał. 5 Wzór umowy (plik pdf)
Zał. 6 Wykaz terenów objętych zimowym utrzymaniem (plik pdf)

Informacja z otwarcia ofert (plik pdf)

Wynik postępowania (plik pdf)

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.