Dostawa paliwa (oleju napędowego) do pojazdów zamawiającego

Ogłoszenie (plik pdf)

SIWZ (plik pdf)

Załacznik nr 4 (plik pdf)

 

2020.03.03
Wyjaśnienia do SIWZ (plik pdf)

 

2020.03.09
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf)

 

2020.03.10
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf)

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.