Drukuj

Forma organizacyjno-prawna podmiotu: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgromadzenie Wspólników:
Gmina Kolbudy, reprezentowana przez Wójta Gminy Kolbudy
Całość udziałów Spółki należy do Gminy Kolbudy

Rada Nadzorcza:

Jarosław Bogdan Falkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Litwin
Piotr Maciej Ignatiuk


Zarząd:
Zarząd jednoosobowy.
Prezes Zarządu – Krzysztof Hypki