GMINNY ZAKŁAD USŁUG
KOMUNALNYCH KOLBUDY SP. Z O.O.

ul. Przemysłowa 4, 83-050 Kolbudy


GODZINY OTWARCIA:
Poniedziałek - Piątek
od 8:00 do 15:00


NUMERY TELEFONÓW:
(58) 301 80 14


E-MAIL
bok@gzuk.kolbudy.pl
FAQ
HARMONOGRAM
ZGŁOSZENIA

Forma organizacyjno-prawna podmiotu: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgromadzenie Wspólników:
Gmina Kolbudy, reprezentowana przez Wójta Gminy Kolbudy
Całość udziałów Spółki należy do Gminy Kolbudy

Rada Nadzorcza:

Jarosław Bogdan Falkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Litwin
Piotr Maciej Ignatiuk


Zarząd:
Zarząd jednoosobowy.
Prezes Zarządu – Krzysztof Hypki
GMINNY ZAKŁAD USŁUG
KOMUNALNYCH KOLBUDY SP. Z O.O.

ul. Przemysłowa 4, 83-050 Kolbudy

GODZINY OTWARCIA:
Poniedziałek - Piątek
od 7:30 do 15:30

NUMERY TELEFONÓW:
(58) 301 80 14

E-MAIL
bok@gzuk.kolbudy.pl