Bezpłatny system informacji na telefony komórkowe

"Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy" Sp. z o.o.