Zimowe utrzymanie

"Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy" Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

W najbliższym sezonie zimowym, za zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych, a także chodników, ciągów pieszo-rowerowych i innych terenów na obszarze Gminy Kolbudy (których zarządcą jest Gmina Kolbudy) odpowiedzialny będzie „Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy” Sp. z o.o.

Kontakt w sprawach związanych z zimowym utrzymaniem:

(58) 301 80 14

530 204 797

Kontakt telefoniczny w godzinach od 6:00 do 22:00

e-mail: bok@gzuk.kolbudy.pl

Informujemy jednocześnie, że szczególną uwagę będziemy zwracać na te drogi, po których kursują autobusy komunikacji publicznej oraz w okolicach placówek oświatowych tak, aby zapewnić ich przejezdność na godzinę 6:00.

Prace związane z zimowym utrzymaniem pozostałych dróg i ulic będą prowadzone systematycznie tak, aby zapewnić ich utrzymanie w stanie przejezdności. Do usuwania śliskości zimowej używana będzie mieszanka piaskowo-solna.

Dołożymy wszelkich starań, aby sprostać postawionemu zadaniu utrzymania zimowego na terenie Gminy Kolbudy.

Wykaz dróg do zimowego utrzymania (plik pdf)