Pytania i odpowiedzi

"Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy" Sp. z o.o.

Czy muszę segregować odpady?

Tak, jest ustawowy obowiązek segregacji odpadów (zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Czy zamiast pojemnika przed domem, mogę wystawiać worki z odpadami?

Obowiązkowym wyposażeniem nieruchomości z zabudowie wielorodzinnej są pojemniki na wszystkie frakcje, natomiast dla zabudowy jednorodzinnej obowiązkowe są pojemniki na frakcję BIO i odpady zmieszane oraz worki dla frakcji papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne (zmieszane odpady opakowaniowe).

W przypadku krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów dopuszcza się stosowanie worków na odpady BIO oraz worków na odpady zmieszane. Kolorystyka stosowanych worków powinna być zgodna z kolorystyką stosowanych pojemników.

Zabrania się wyrzucania odpadów w workach do tego nieprzeznaczonych (np. trawy w workach na odpady szklane).

Co mam zrobić z przyciętymi gałęziami z ogrodu ?

Przycięte gałęzie z drzew i krzewów stanowią frakcję BIO. Odpady te powinny być przygotowane do odbioru poprzez umieszczenie ich w pojemniku lub w workach (po ich przycięciu, umożliwiającym odbiór). Odpady wystawione „luzem” nie będą odbierane.

Wielkość i waga worka powinna umożliwiać jego swobodne odebranie przez pracowników Spółki.

Gdzie wystawiać odpady ?

Zgodnie z przyjętym Regulaminem, powinien być zapewniony swobodny dostęp do pojemników / worków z odpadami. Przez swobodny dostęp należy rozumieć także możliwość bezpośredniego dojazdu do punktu gromadzenia odpadów przez wyspecjalizowany pojazd (śmieciarkę), której dopuszczalna masa całkowita wynosi 26 Mg.

Pracownicy Spółki nie wchodzą na teren prywatnych posesji – tym samym nie zostaną odebrane niewystawione pojemniki (za wyłączeniem pojemników znajdujących się w wydzielonych wiatach).

Mieszkam w zabudowie jednorodzinnej – czy mogę segregować i wystawiać wszystkie odpady w pojemnikach ?

Obowiązkowym wyposażeniem nieruchomości z zabudowie jednorodzinnej są pojemniki na frakcję BIO i odpady zmieszane oraz worki dla frakcji papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne (zmieszane odpady opakowaniowe).

W przypadku segregowania odpadów dla frakcji papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne w pojemnikach (zakupionych we własnym zakresie), odpady te muszą być zbierane i umieszczane w pojemnikach w dostarczanych przez Spółkę workach (lub innych workach, przy zachowaniu odpowiedniej kolorystyki). Odpady wrzucone luzem do pojemnika nie będą odbierane. Jednocześnie wielkość i waga worka umieszczona w pojemniku powinna umożliwiać jego swobodne odebranie przez pracowników Spółki.

Zgodnie z deklaracją segreguję odpady, a będę wyrzucał odpady niesegregowane –  jak ktoś jest w stanie stwierdzić, że rzeczywiście nie segreguję odpadów ?

Kontrolującym jest firma, która odpowiada za odbiór odpadów komunalnych – „Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy” Sp. z o.o. Kontroli będzie podlegał pojemnik na odpady usytuowany w punkcie gromadzenia odpadów, a także worek do zbiórki odpadów selektywnych.

W przypadku stwierdzenia braku segregacji odpadów, właściciel nieruchomości zostanie wezwany do ich posegregowania – otrzyma stosowną naklejkę z informacją o braku segregacji odpadów. W przypadku dalszego działania niezgodnego z deklaracją, może zostać wydana decyzja zmieniająca stawkę opłaty.

Odpady wielkogabarytowe – co do nich zaliczamy ?

Odpady wielkogabarytowe to najprościej mówiąc odpady komunalne, które powstają w naszych gospodarstwach, ale ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w pojemnikach, workach i kontenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczamy: meble (łóżka, wersalki, sofy, stoły, krzesła, biurka, regały, fotele), płyty meblowe i meble ogrodowe, materace, dywany, duże zabawki, duży sprzęt sportowy, rowery.

Odpadem wielkogabarytowym nie są odpady remontowo-budowlane, takie jak: brodziki i wanny, gruz, kafelki i terakota, muszle sedesowe, umywalki, okna – czyli wszystkie odpady, które zostają po remoncie.

Odpadem wielkogabarytowym nie są także części samochodowe.

Skończyliśmy remont – co mamy zrobić z odpadami remontowo-budowlanymi ?

Mieszkańcy Gminy Kolbudy, funkcjonujący w systemie gospodarki odpadami, mogą oddać bezpłatnie odpady remontowo-budowlane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który mieści się w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej 55.

Gdzie należy wyrzucić starą pralkę lub lodówkę ?

Zużyty sprzęt AGD, elektryczny i elektroniczny – np. lodówki, pralki, odkurzacze, telewizory, monitory, zużyte baterie i akumulatory można zgłosić do odbioru przez Spółkę lub oddać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Przekazywany do oddania sprzęt musi być kompletny – może nie być sprawny, jednak sprzęt zdekompletowany nie będzie odbierany.

Wymieniłem opony w samochodzie – czy mogę wyrzucić zużyte opony do odpadów zmieszanych ?

Nie – zużyte opony samochodowe (od samochodów osobowych) można podobnie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zgłosić do odbioru przez Spółkę lub oddać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Posiadam dużo opakowań kartonowych po zakupionych sprzętach / meblach, które nie mieszczą się w workach – co zrobić ?

Opakowania kartonowe można przygotować do odbioru w paczkach, umożliwiających ich załadowanie do pojazdu Spółki. Opakowania nie powinny jednak posiadać taśm foliowych (zabezpieczających opakowania przez otwarciem).

Nie mam zamiaru nikomu za nic płacić. Czy mogę sam wywozić śmieci do Zakładu Utylizacyjnego ?

Zgodnie z ustawą, jeżeli zamieszkuje Pan/Pani nieruchomość, to jest Pan/Pani zobligowany/-a do złożenia deklaracji i ponoszenia opłaty za odbiór odpadów. Nie ma możliwości przekazania odpadów własnym staraniem do Zakładu Utylizacyjnego, ponieważ zakład zgodnie z przepisami nie może odbierać odpadów bytowych od osób indywidualnych.

Otrzymałem naklejkę „Proszę o wypełnianie worków ze szkłem tylko do połowy” – co ona oznacza ?

Uprzejmie prosimy, aby worki przeznaczone na odpady szklane były wypełniane odpadami w sposób umożliwiający ich odbiór przez pracowników Spółki. Ze względu na masę odpadów szklanych, zapełnienie worka w całości uniemożliwia jego swobodny odbiór, bez rozerwania worka podczas transportu / załadunku.