Organy i Władze Spółki

"Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy" Sp. z o.o.

Forma organizacyjno-prawna podmiotu: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgromadzenie Wspólników:
Gmina Kolbudy, reprezentowana przez Wójta Gminy Kolbudy
Całość udziałów Spółki należy do Gminy Kolbudy

Rada Nadzorcza:

Jarosław Bogdan Falkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Adam Danowski
Piotr Maciej Ignatiuk

Zarząd:
Zarząd jednoosobowy.
Prezes Zarządu – Krzysztof Hypki